CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (numer bezpłatny z telefonów stacjonarnych)

Komunikat Prezydenta Miasta - Szefa Obrony Cywilnej Rudy Śląskiej

13 11 2018

Informuję, że w dniach 14 - 15 listopada 2018 roku (termin zapasowy 16 listopada br.) zaplanowano trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu w ramach krajowych ćwiczeń RENEGADE-SAREX 18/II, organizowanych przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Elementami przedsięwzięcia są zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

 

Alarmowanie będzie miało miejsce tylko na terenie powiatów znajdujących się na trasie ewentualnego przelotu statku powietrznego. Wówczas w ramach treningu przewiduje się wykorzystanie syren alarmowych do:

- ogłoszenia alarmu - dźwięk modulowany trwający trzy minuty,

- odwołania alarmu - dźwięk ciągły trwający trzy minuty.

Wróć do aktualności...

You currently have JavaScript disabled. This site requires JavaScript to be enabled. Some functions of the site may not be usable or the site may not look correct until you enable JavaScript. You can enable JavaScript by following this tutorial. Once JavaScript is enabled, this message will be removed.