CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (numer bezpłatny z telefonów stacjonarnych)

Terminarz szkoleń w zakresie powszechnej samoobrony

10 04 2018

Proszę zapoznać się z terminarzem szkoleń w zakresie powszechnej samoobrony organizowanych przez pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego na terenie miasta Ruda Śląska. W celu przeprowadzenia szkolenia dla osób zainteresowanych przedmiotowym zagadnieniem proszę o kontakt pod numerem telefonu 503-077-278 bądź na infolinię Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rudzie Śląskiej pod numerem 800-158-800 w celu uzgodnienia dogodnego terminu szkolenia. Przypominam, że szkolenia są nieodpłatne.


Szkolenia, które zostały przeprowadzone w 2018 roku:

10.04.2018 godzina 9.00 MOPS - szkolenie dla pracowników.


Szkolenia, które zostały przeprowadzone w 2017 roku:

02.03.2017 godzina 14.00 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Rudzie Śląskiej - szkolenie dla pracowników.

15.03.2017 godzina 13.00 Noclegownia dla Kobiet - szkolenie dla pracowników

16.03.2017 godzina 12.00 Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa - szkolenie dla pracowników.

17.03.2017 godzina   9.30  Placówka Wsparcia Dziennego - szkolenie dla pracowników.

17.03.2017 godzina 12.00  Placówka Wsparcia Dziennego - szkolenie dla pracowników.

03.04.2017 godzina 12.00 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej - szkolenie dla pracowników.

07.04.2017 godzina 11.00 Energa - szkolenie dla pracowników.

12.04.2017 godzina 10.00 Dom Pomocy Społecznej "Senior" - szkolenie dla pracowników.

13.04.2017 godzina 14.00 Dom Pomocy Społecznej "Senior" - szkolenie dla pracowników.

19.04.2017 godzina 10.00 Dom Pomocy Społecznej "Senior" - szkolenie dla pracowników.

20.04.2017 godzina 9.00 i 11.00 MOPS - szkolenie dla pracowników.

24.04.2017 godzina 9.00 i 11.00 MOPS - szkolenie dla pracowników.

25.04.2017 godzina 8.30 ZSP nr 5 Imienia J. Markowej - szkolenie dla klas I w ramach przedmiotu EDB.

26.04.2017 godzina 10.00 Dom Pomocy Społecznej "Senior" - szkolenie dla pracowników.

27.04.2017 godzina 9.00 MOPS - szkolenie dla pracowników.

18.05.2017 godzina 9.00 MOPS - szkolenie dla pracowników.

25.05.2017 godzina 9.00 MOPS - szkolenie dla pracowników.

31.05.2017 godzina 8.30 Gimnazjum nr 14 im. prof. J. Karskiego - szkolenie dla klas III w ramach przedmiotu EDB.

Wróć do aktualności...

You currently have JavaScript disabled. This site requires JavaScript to be enabled. Some functions of the site may not be usable or the site may not look correct until you enable JavaScript. You can enable JavaScript by following this tutorial. Once JavaScript is enabled, this message will be removed.