CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (numer bezpłatny z telefonów stacjonarnych)

Epidemie

Co należy zrobić?

W celu uniknięcia skutków zagrożeń epidemiologicznych wynikających z różnych przyczyn każdy powinien:

 • przestrzegać podstawowych zasad higieny,nie spożywać żywności z niepewnych źródeł,
 • unikać kontaktu z chorymi na choroby zakaźne,
 • w razie wątpliwości zgłosić się do lekarza,
 • przestrzegać terminów szczepień ochronnych,
 • ograniczyć bezpośrednie kontakty ze zwierzętami,
 • przestrzegać zaleceń zawartych w ogłoszeniach i komunikatach (np.: strzeżenia o wściekliźnie).


ABY ZMNIEJSZYĆ ZAGROŻENIA, TRZEBA PRZESTRZEGAĆ NASTĘPUJĄCYCH ZALECEŃ:

 • nie należy spożywać, przetwarzać, ani uzdatniać żywności wykazującej cechy zamoczenia bez zewnętrznych oznak uszkodzenia, ani przechowywanej w niewłaściwej temperaturze (wyłączone urządzenia chłodnicze) oraz po upływie terminu przydatności do spożycia,
 • zamoczoną żywność należy zgromadzić w wydzielonym miejscu,
 • kupując żywność należy zwrócić szczególną uwagę na wygląd i stan opakowań (zacieki i ślady korozji), czytelność etykiet, terminy przydatności do spożycia,
 • należy pamiętać, że niezdatne do spożycia są warzywa, jarzyny i owoce będące w czasie powodzi pod wodą,
 • wszelkie wątpliwości związane ze stanem sanitarnym obiektów i dystrybucją żywności należy zgłaszać do terenowych stacji sanitarno – epidemiologicznych,
 • ze źródeł wody, które zostały zatopione lub podtopione, należy wypompować wodę i naprawić uszkodzenia. Po napełnieniu studni wodą należy ją wydezynfekować, a następnie odpompowywać wodę do momentu, gdy badanie wykaże, że nadaje się do spożycia,
 • oczyścić najbliższe otoczenie z nieczystości ( w pierwszej kolejności odchody ludzkie i zwierzęce, padłe zwierzęta).

You currently have JavaScript disabled. This site requires JavaScript to be enabled. Some functions of the site may not be usable or the site may not look correct until you enable JavaScript. You can enable JavaScript by following this tutorial. Once JavaScript is enabled, this message will be removed.