CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (numer bezpłatny z telefonów stacjonarnych)

Pożar

Ogień – rozprzestrzenia się szybko i najczęściej nie ma czasu na zabranie kosztownych rzeczy czy telefonowanie. Po 2 minutach ogień może stać się groźny dla życia. W ciągu 5 minut cały dom może stanąć w płomieniach. Wysoka temperatura i dym są tak samo niebezpieczne jak płomienie. Zachłyśnięcie się bardzo gorącym powietrzem może spowodować oparzenie płuc. Pożar wytwarza trujące gazy, które mogą zakłócić orientację człowieka i spowodować osłabienie czynności ruchowych oraz ospałość.

W momencie zauważenia pożaru:

 • zaalarmuj niezwłocznie przy pomocy wszelkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia,
 • wezwij Straż Pożarną,
 • kieruj się rozwagą w podejmowaniu decyzji, staraj się nie wywoływać zbędnej paniki, która może prowadzić do tragicznych w skutkach wypadków w trakcie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych,
 • w miarę możliwości niezwłocznie przystąp do gaszenia pożaru i niesienia pomocy osobom będących w strefie zagrożenia, przy użyciu miejscowych środków gaśniczych,
 • nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować, wyprowadź wszystkie osoby zagrożone w bezpieczne miejsce i w razie potrzeby udziel pierwszej pomocy,
 • jeśli będzie taka możliwość przystąp do ewakuacji ludzi i mienia,
 • jeśli zapali się na tobie ubranie połóż się na ziemi i obracaj do chwili zdławienia płomieni, uwaga ucieczka w takim momencie spowoduje podsycenie jeszcze większego ognia,
 • nie gaś urządzeń elektrycznych wodą, gdyż mogą być pod napięciem, postaraj się odłączyć zasilanie elektryczne,
 • gdy pożar lub swąd dymu obudzą cię ze snu sprawdź czy drzwi są ciepłe, jeśli tak to nie otwieraj ich lecz użyj innych dróg by opuścić pomieszczenie (np. przez okno, jeśli jest to możliwe),
 • jeśli nie ma możliwości wyjścia z pomieszczenia, uszczelnij drzwi, kanały wentylacyjne by nie przedostał się przez nie dym, otwórz okno i wzywaj pomoc,
 • jeśli musisz wyjść przez pomieszczenie zadymione, to zakryj usta i nos ręcznikiem, okryj się czymś niepalnym lub mokrym kocem i przemieszczaj się tuz przy podłodze, ponieważ dym i gorące powietrze unosi się do góry a dołem powietrze jest bardziej czyste i chłodniejsze,
 • opuszczając mieszkanie zabierz ze sobą wszystkich domowników, szczególnie zwróć uwagę na dzieci które potrafią się chować przed ogniem w miejscach z których ich nie widać: w szafie, pod łóżkiem, pod pościelą, itp..

Po pożarze:

Nie dopuść do powstania pożaru:

You currently have JavaScript disabled. This site requires JavaScript to be enabled. Some functions of the site may not be usable or the site may not look correct until you enable JavaScript. You can enable JavaScript by following this tutorial. Once JavaScript is enabled, this message will be removed.